Oldaltérkép Kontakt E.ON Világ eon.com http://www.eon-energy.com
Navigáció: Ügyfélszolgáltaink Navigáció: Vállalati kultúra Navigáció: Társadalmi szerepvállalás Navigáció: Sajtószoba Navigáció: Vállalatcsoport
Navigáció: Lakossági ügyfelek
Hatályos jogszabályok
A jogszabályok mindenkor hatályos szövege megtalálható a következő linken: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

29/2014. (IV. 3.) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól
(PDF, 367 kByte)
2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelet a földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól
(PDF, 305 kByte)
43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről
(PDF, 316 kByte)
11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
(PDF, 1.3 MByte)
17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról
(PDF, 367 kByte)
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról
(PDF, 515 kByte)
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
(PDF, 2.8 MByte)
2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról
(PDF, 276 kByte)
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
(PDF, 1.4 MByte)
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
(PDF, 844 kByte)
48/2010. (II.26.) Korm. rendelet a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról
(PDF, 450 kByte)
265/2009. (XII.1.) Korm. rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről
(PDF, 310 kByte)
19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
(PDF, 2.7 MByte)
289/2007. (X.31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról
(PDF, 438 kByte)
felsololás 353/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gáz- és távhőszolgáltatók által a 2007. évben igénybe vehető előlegről
felsololás 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról
felsololás 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
(PDF, 2.8 MByte)
felsololás 19/2010. (XII.3.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről
20/2010. (XII.31.) NGM rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
(PDF, 486 kByte)
74/2009. (XII.7.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről
(PDF, 294 kByte)
29/2009. (VI.25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről
(PDF, 364 kByte)
28/2009. (VI.25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról
(PDF, 499 kByte)
27/2009. (VI.25.) KHEM rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól
(PDF, 414 kByte)
91/2007. (XI.20.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól
(PDF, 2.6 MByte)
felsololás 74/2006. (X.31.) GKM rendelet az együttműködő földgázhálózat fejlesztéséért szedhető csatlakozási díjról
8/2006. (II.27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
(PDF, 833 kByte)
133/2004. (XII.14.) GKM rendelet az Energiagazdálkodási célelőirányzatba történő befizetésekkel kapcsolatban elismert költségekről és befizetésekről
(PDF, 18 kByte)
46/2004. (IV.16.) GKM rendelet a földgáz hatósági áraival kapcsolatos árfelülvizsgálati eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről
(PDF, 15 kByte)
86/2003. (XII.16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről
(PDF, 56 kByte)
81/2003. (XII.10.) GKM rendelet a földgáztárolókhoz, a szállító- és elosztóvezetékekhez való hozzáférésnél elsőbbséget élvező fogyasztókról
(PDF, 19 kByte)
6/2001. (III.19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről
(PDF, 239 kByte)
felsololás 78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról
felsololás 28/1994. (X.28.) IKM rendelet a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködéséről.
  Kép: Erőmű és vezetékek.

Gyorslinkek

A fájlok megtekintéséhez az ingyenesen használható Adobe Acrobat Reader szoftver szükséges.
Amennyiben az Ön számítógépén nincs ez a szoftver telepítve, akkor ingyenesen letöltheti innen.
Ikon: Nyíl Acrobat Reader
 
lak_szab_hatalyos.php
Link: Ugrás a lap tetejére Jogi nyilatkozat Link: Adatvédelem Link: Impresszum Link: Nyomtatás Oldalzáró: Copyright E.ON Hungária Zrt.